Protezy całkowite konwencjonalne – akrylowe

Leczenie protetyczne protezami akrylowymi – całkowitymi stosuje się jako jedną z metod uzupełniania braków zębowych. Jak wygląda przebieg leczenia? – oto uproszczony schemat:

  • pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego lekarz pobiera masą wyciskową 2 wyciski – górny i dolny
  • druga wizyta: lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego
  • trzecia wizyta: na tej wizycie gotowe są już próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta protezy odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowych protez
  • czwarta wizyta: protezy akrylowe są już gotowe do oddania, lekarz stomatolog dokonuje ewentualnych korekt i ocenia prawidłowość zgryzu i ułożenia w jamie ustnej, gotowe dopasowane protezy są oddane pacjentowi

Najczęściej zadawane pytania:

  • jakie są wskazania do wykonania protez akrylowych? – wskazaniem do wykonania konwencjonalnych protez akrylowych jest całkowite bezzębie u pacjenta
  • jak często należy zmieniać protezy na nowe? – podczas użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne raz w roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 3-5 latach wskutek zaniku dziąseł w jamie usnej proteza przestaje idealnie pasować, pogarsza się jej utrzymanie, przestaje być stabilna i zaczyna spadać – jest to wskazanie do wymiany protezy
  • czy są możliwości lepszego ustabilizowania protezy dolnej? – całkowita proteza dolna często nie jest akceptowana przez pacjentów z powodu dużej ruchomości, dobrym rozwiązaniem w takiej sytuacji są protezy mocowane na implantach lub miniimplantach.