Protezy akrylowe częściowe

Częściowe protezy akrylowe są jednym z częstszych rozwiązań w sytuacji gdy mamy do uzupełnienia braki po kilku, kilkunastu zębach. Protezy takie mają kilka wad, natomiast są ekonomicznym rozwiązaniem zwłaszcza w przypadku skrzydłowych braków zębowych. Leczenie protetyczne protezami akrylowymi częściowymi przebiega na kilku wizytach, poniżej przedstawiamy uproszczony schemat wykonania protez akrylowych:

  • pierwsza wizyta: po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia protetycznego za pomocą częściowej protezy akrylowej lekarz pobiera masą wyciskową 2 wyciski – górny i dolny
  • druga wizyta: lekarz stomatolog ustala wysokość zwarcia u pacjenta oraz pobiera ponowne wyciski na łyżkach indywidualnych wykonanych przez technika stomatologicznego, w przypadku niewielkich braków zębowych na tej wizycie można dokonać wstępnej przymiarki próbnej protezy
  • trzecia wizyta: na tej wizycie gotowe są już próbne protezy z zębami zamocowanymi na wosku, po ocenie w ustach i zaakceptowaniu wyglądu protezy przez pacjenta protezy odsyłane są do laboratorium w celu wykonania gotowych protez
  • czwarta wizyta: protezy akrylowe są już gotowe do oddania, lekarz stomatolog dokonuje ewentualnych korekt i ocenia prawidłowość zgryzu i ułożenia w jamie ustnej, gotowe dopasowane protezy są oddane pacjentowi

Najczęściej zadawane pytania:

  • jakie są wskazania do wykonania protez akrylowych? – wskazaniem do wykonania konwencjonalnych częściowych protez akrylowych są liczne braki zębowe, oraz brak możliwości finansowych pacjenta do zastosowania innych, korzystniejszych zdrowotnie metod leczenia takich jak: protezy szkieletowe, protezy na zatrzaskach, implanty zębów. Rozwiązania te nie powodują uciskania dziąseł i kości, są stabilniejsze oraz znacznie mniejsze objętościowo w jamie ustnej.
  • jak często należy zmieniać protezy na nowe? – podczas użytkowania protez należy zgłaszać się na wizyty kontrolne raz w roku, lekarz stomatolog ocenia wtedy stan protezy i jej dopasowanie w jamie ustnej, zwykle po 3-5 latach proteza przestaje idealnie pasować, przestaje być stabilna i zaczyna spadać – jest to wskazanie do wymiany protezy